STEUN ONS

Koningsdag, 4 en 5 mei en de kerstboomverbranding! Wij zijn er trots op en hopen u weer te ontmoeten op 27 april en bij onze andere activiteiten. Al deze activiteiten en festiviteiten zorgen ervoor dat Maarn een levendige plaats blijft waar we allemaal met plezier wonen.

Hoewel we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, kosten deze activiteiten nog steeds veel geld. Sommige mensen denken dat de gemeente alles betaalt en regelt, maar dat is helaas niet zo. De gemeente geeft subsidie, maar deze dekt nog geen tien procent (10%) van de kosten! Het bestuur van de Oranjevereniging (6 enthousiaste mannen en vrouwen) regelt deze activiteiten in samenwerking met andere vrijwilligers. Een feest voor en door elkaar dus! 

Uw bijdrage is absoluut noodzakelijk om het feest in stand te houden. Maakt u uw bijdrage over op rekeningnummer:
NL05 INGB 0001 5834 55
t.n.v. Oranjevereniging Maarn
o.v.v. uw naam

Door onderstaand formulier in te vullen en de bijdrage over te maken, willen wij u van harte verwelkomen als Oranjevriend!

De minimale bijdrage is € 10,- (meer is altijd welkom), hiervoor krijgt u heel veel plezier voor groot en klein!

Bedrag